Ekstraordinært årsmøte og Medlemsmøte

Eldre Laksevågs Gutters Forening kaller til ekstraordinært årsmøte i lokalet fredag 1. mars 2013 kl. 19.00.

Dagsorden:

  • Valg av ny formann

Forslag må være valgkomitèen i hende innen 27. februar 2013.

Kontakt valgkomitèens leder Tommy Moe, tlf. 948 02 458

Etter Årsmøtet blir det Medlemsmøte med orienteringer.

Dagsorden:
  • Innkalling/Dagsorden
  • Økonomi
  • Statuen
  • Jubilèumskomitèe
  • Huset
  • St. Hans
  • Korpset/Rådet
  • Eventuelt

VEL MØTT