Hva med Rundingen?

StorBergen Boligbyggelag har store og flotte planer på eiendommen til gamle Florvaag Bruk. I disse planene ligger også planer om å fjerne «Rundingen» som er Laksevågs Bueskytteres oppstillingsplass nå r det ikke lar seg gjøre å stille opp på Holmen. Hvilken betydning har det for Laksevågs Bueskyttere? Det er flott med fornying i et ellers segneferdig område, men vi har vel noe vi skulle sagt? I planene virker det ikke å være rom for buekorpset. Det er en ren skandale at Laksevågs Bueskyttere skal bli glemt i planene for Laksevåg sentrum! Lenke: Planer for Kirkebukten

Klikk deg inn på billedgalleriet under for å se Laksevågs Bueskytteres oppstillingsplasser opp igjennom tidene:

I 2009, etter mange år med Fergehallen og «Rundingen» som fast oppstillingsplass, besluttet rå det i Laksevågs Bueskyttere at Holmen skulle bli korpsets faste oppstillingsplass.

Fra Laksevågs Bueskytteres historie:

Dette fordi trafikkforholdene i Damsgårdsveien og forbi «Rundingen» det siste år var drastisk forverret og ved flere tilfeller ført til nestenulykker med biler som kjører forbi i altfor høy fart. Laksevågs Bueskyttere mister sitt livsgrunnlag, da Laksevåg sentrum blir utflyttet av barnefamilier som ikke vil ta en slik stor risiko ved å slippe barna ut i gatene, som kun for få år siden var et relativt trygt sted å leke. Det beste for Laksevågs Bueskyttere og barna i strøket rundt ville vært 30 km/t sone og fartsdumper fra «Lyst og Fryd» og helt opp til Fergeveien, slik at korpset for fremtiden kan opprettholde området ved Fergehallen som eksersersplass, både historisk sett og ikke minst at Holmen er et særs ugjestmildt sted i kalde mars/april måneder med nora- og sønnavinden som herjer området.

Taler dette mot Fergehallen som oppstillingsplass og en viss dobbeltmoral fra undertegnedes side? Slettes ikke! Holmen er et flott sted å stille opp, men noen dager må man stille opp et annet sted, som f. eks på Damsgårdsdagen og St. Hans da Holmen er full i mennesker og i bruk til andre formål.

Laksevågs Bueskyttere har alltid vært flink å tilpasse seg omgivelsene, men Fergehallen og Laksevågs Bueskyttere hører sammen, forhåpentligvis også i fremtiden!

Publisert av Christer Rasmussen