Styret LBV

Truls Monsen

Leder

Telefon: 991 14 796

E-post: truls61@hotmail.no

Janne Johannessen

Nestleder

Telefon: 936 36 846

E-post: jajoh1989@gmail.com

Stein Håkon Lygre

Sekretær

Telefon: 992 05 973

E-post: sleidre@gmail.com

Janne Monsen

Kasserer

Telefon: 452 09 392

E-post: jannemoren61@gmail.com

Karen Hoshovde

Materialforvalter

Telefon: 909 86 748

E-post: khoshovde@online.no

Monika Selstad

Styremedlem

Telefon: 984 92 771

E-post: monikaselstad@hotmail.com

Alice Myren

Styremedlem

Telefon: 922 24 889

E-post: alicemyren@hotmail.com

Camilla Mellingen Nilsen

Styremedlem

Telefon: 936 10 675

E-post: camilla_m_85@hotmail.com